SOS.COM Zbigniew Żebrowski

PARTNER KRAJOWEJ IZBY ROZLICZENIOWEJ S.A

e-zdrowie
  Od 28 czerwca 2007 r. wszystkie Zakłady Opieki Zdrowotnej mają możliwość sporządzania dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Obecną podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1697)
e-deklaracje
  Od 16 sierpnia 2006 r. przedsiębiorstwa mogą składać deklaracje podatkowe w sposób elektroniczny. W tym celu Ministerstwo Finansów (MF) uruchomiło system e-deklaracje. Opis działania systemu przygotowany przez MF dostępny jest na stronie www.e-deklaracje.gov.pl. Do przesyłania e-deklaracji można wykorzystywać bezpieczny podpis elektroniczny i zestawy KIR S.A. do składania takich podpisów.
e-faktura
  1 stycznia 2011 roku weszło w życie Rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010 nr 249 poz. 1661), które zmieniło dotychczasowe rozporządzenie w tej sprawie obowiązujące od 3 sierpnia 2005 r.
e-KRS
  Od 1 stycznia 2007 r. Ministerstwo Sprawiedliwości umożliwiło przeglądanie podstawowych informacji zawartych w Krajowym Rejestrzę Sądowym przez internet. Możliwe jest również składania wniosków rejestrowych, załączników i dokumentów do sądów rejestrowych lub Centralnej informacji KRS na formularzach udostępnionych przez portal: http://www.ms.gov.pl/krs/krs.php.
e-GIODO
  W celu wykonania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, ze zm.) w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wdrożony zastał system informatyczny o nazwie "Elektroniczna platforma komunikacji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych" (e-GIODO).

Podpis dla ZUS
Program Płatnik zapewnia pełną obsługę certyfikatów kwalifikowanych wydawanych przez KIR S.A.
Na potrzeby obsługi programu Płatnik (podpisywania deklaracji do ZUS), KIR S.A. oferuje zestaw, w skład którego wchodzi:
• certyfikat kwalifikowany ważny 1 rok lub 2 lata;
• karta krypograficzna;
• czytnik kart.

Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SOS.COM Zbigniew Żebrowski